Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Miss Hush-Hush : Beyonce & Briney are humiliated

Lady Gaga is the original
and Beyonce copied Lady Gaga....
....but Britney copied Lady Gaga & Beyonce so is the Mega humiliated

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου