Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Ari Welkom by Bradford Rogne

Ari Welkom from LA Models was shoted recently by L.A. photographer and make-up artist Bradford Rogne. Clothing was provided by LASC.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου