Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Gimme More Topless Outtake Stills

Is it cold in here, or is it just me.

Nope, not just me!

Newsoftheworld.co.uk have just obtained unseen stills from Britney's "Gimme More" music video shoot, in which she wears star pasties over her breasts.

"Gimme More" video isn't looking so bad anymore. At least it wasn't safe cough cough if u seek amy cough.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου