Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

COOL ADS: Perrier, Melting CityAdvertising Agency: Ogilvy, Paris, France
Creative Directors: Chris Garbutt, Thierry Chiumino

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου