Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

DNA MAGAZINE: SUPERMODEL RADO VANKO LIGHTS UP THE COVERMale supermodel Rado Vanko lights up the cover of DNA 113, in stores today. And there’s another 20 sensational pages of him in a brilliant swimwear and underwear story inside.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου